หาคน ได้คน
เสียงจากผู้ใช้ JOBTOPGUN ในการหาคน
SME และ บ.ที่มี
สถานที่ตั้งที่ต่างจังหวัด
เพิ่มเติม
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
เพิ่มเติม
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มเติม
ทำไม JOBTOPGUN เป็นเว็บไซต์ ที่หาคนได้คน

หลักการเลือกเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน ที่ทำให้หาคนได้คน

 1. ให้คนเห็นตำแหน่งงานที่คุณประกาศมากที่สุด โอกาสได้ใบสมัครมากกว่าด้วยระบบ Super Match
  คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งการค้นหาผู้สมัครเหมือนเว็บไซต์ทั่วไป เพียงลงประกาศ ตำแหน่งงานของคุณจะวิ่งไปหาคน 3 ล้านคน และจับคู่คนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คุณต้องการทันที พวกเขาจะเห็นตำแหน่งงานของคุณ และส่งใบสมัครถึงคุณได้โดยตรง
  ดูผัง Super Match ที่ช่วยคุณหาคนได้คน

 2. ให้คุณค้นหาคนในฐานข้อมูล 3 ล้านคน มากที่สุดในประเทศไทย ดูเรซูเม่ได้ไม่จำกัด
  หากคุณยังไม่ได้คนสมัครตรงใจหรือต้องการหาตำแหน่งงานยาก ตำแหน่งงานด่วน เรามีฐานข้อมูลมากที่สุด ครบทุกสายอาชีพ ทุกช่วงประสบการณ์ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
  ดูฐานข้อมูลสมาชิก 3 ล้านคน
 3.  วิธีหาคนได้คน
  อ่านต่อคลิก
ทดลองหาคนทำงานที่คุณต้องการได้เลย ไม่อั้น ฟรี !
ไม่ต้องลงทะเบียน

ราคาพิเศษ
ถูกที่สุด ถึง 31 ก.ค. !!
พิเศษกว่า! ซื้อวันนี้แถมฟรี เครื่องมือช่วยให้คุณได้คน
มูลค่ามากกว่า 6,120 บาท / ตำแหน่ง อ่านต่อ

แพ็คเกจ : 1 ตำแหน่ง

ซื้อ :
1 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 10 เครดิต
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ หรือตำแหน่งหายาก ตำแหน่งเฉพาะทาง คุณสามารถค้นหาผู้สมัคร จากฐานข้อมูลได้ไม่อั้น โดยจะใช้ "เครดิต" (สิทธิ์การเปิดดูข้อมูลในเรซูเม่) ในการดูเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของผู้สมัคร
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
9,900 บาท
ราคาทดลองใช้
2,000 บาท
ประหยัด 7,900 บาท
( 2,000 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 1 ตำแหน่ง แถมฟรี 2 ตำแหน่ง

ซื้อ :
1 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
2 ตำแหน่งงาน (ปวช-ปวส) Search 30 เครดิต
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ หรือตำแหน่งหายาก ตำแหน่งเฉพาะทาง คุณสามารถค้นหาผู้สมัคร จากฐานข้อมูลได้ไม่อั้น โดยจะใช้ "เครดิต" (สิทธิ์การเปิดดูข้อมูลในเรซูเม่) ในการดูเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของผู้สมัคร
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
10,900 บาท
ราคาทดลองใช้
2,700 บาท
ประหยัด 8,200 บาท
( 900 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 2 ตำแหน่ง แถมฟรี 4 ตำแหน่ง

ซื้อ :
2 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
4 ตำแหน่งงาน (ปวช-ปวส) Search 60 เครดิต
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ หรือตำแหน่งหายาก ตำแหน่งเฉพาะทาง คุณสามารถค้นหาผู้สมัคร จากฐานข้อมูลได้ไม่อั้น โดยจะใช้ "เครดิต" (สิทธิ์การเปิดดูข้อมูลในเรซูเม่) ในการดูเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของผู้สมัคร
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 6 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
17,700 บาท
ราคาทดลองใช้
5,400 บาท
ประหยัด 12,300 บาท
( 900 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 5 ตำแหน่ง แถมฟรี 10 ตำแหน่ง

ซื้อ :
5 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
10 ตำแหน่งงาน (ปวช-ปวส) Search 150 เครดิต
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ หรือตำแหน่งหายาก ตำแหน่งเฉพาะทาง คุณสามารถค้นหาผู้สมัคร จากฐานข้อมูลได้ไม่อั้น โดยจะใช้ "เครดิต" (สิทธิ์การเปิดดูข้อมูลในเรซูเม่) ในการดูเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของผู้สมัคร
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 6 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
25,900 บาท
ราคาทดลองใช้
8,900 บาท
ประหยัด 17,000 บาท
( 593 บาท/ตำแหน่ง )
หมายเหตุ 1. แต่ละประกาศของท่านจะสามารถลงโฆษณาได้ 1 ตําแหน่งงาน และ แต่ละตําแหน่งจะถูกโฆษณาบน www.jobtopgun.com เป็นเวลา 30 วัน (ประกาศงานจะปรากฏบนเว็บไซต์ 30 วันให้ผู้หางานเห็น ซึ่งจะ ไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ท่ีคิดเป็นวัน ลงได้ 1 วันเท่านั้น หรือโทรทัศน์ท่ีลง 1 ครั้งแค่ 30 วินาที)

2. เครดิต Search Resume ใช้วิธีการหักเครดิตตามช่วงเงินเดือนท่ีระบุใน Super Resume คือ น้อยกว่า 50,000 หัก 1 เครดิต, 50,000-100,00 หัก 2 เครดิต , มากกว่า 100,000 หัก 4 เครดิต เงื่อนไขการ หักเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

3. Jobtopgun ของสงวนสิทธิ์ งด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการกับธุรกิจตัวแทนหรือ นายหน้าของธุรกิจขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การ ตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือนหรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนการประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนท้ังในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ธุรกิจที่ Jobtopgun เห็นว่าไม่เหมาะสม และธุรกิจท่ีมีการค้นประวัติเป็นจํานวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย

4. ลูกค้ายืนยันว่าได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกอบการขายและเงื่อนไขและข้อ ตกลงของผู้ใช้บริการที่ระบุอยู่ใน www.jobtopgun.com/HRterms

5. ค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้

6. ประกาศอาจถูกลบก่อนเวลาหากพบว่ามีการผิดเงื่อนไขและข้อตกลง หรือชําระเงินไม่ครบถ้วน

7. ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไว้ใน super resume หรือใน www.jobtopgun.com

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับแพคเกจอื่น หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการลงประกาศหาคนทำงาน/หาพนักงาน

ติดต่อขอราคาพิเศษได้เลยที่ 02-853-6999 ต่อ 6332 หรือ คลิกที่นี่


Package ทดลองใช้ครั้งที่ 2

แพ็คเกจ : 1 ตำแหน่ง

ซื้อ :
1 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 10 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
10,900 บาท
ราคาทดลองใช้
4,980 บาท
ประหยัด 5,920 บาท
( 4,980 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 2 ตำแหน่ง

ซื้อ :
2 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 20 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
17,700 บาท
ราคาทดลองใช้
7,080 บาท
ประหยัด 10,620 บาท
( 3,540 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 3 ตำแหน่ง

ซื้อ :
3 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 30 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
20,900 บาท
ราคาทดลองใช้
8,940 บาท
ประหยัด 11,960 บาท
( 2,980 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 5 ตำแหน่ง

ซื้อ :
5 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 50 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 6 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
25,900 บาท
ราคาทดลองใช้
13,080 บาท
ประหยัด 12,820 บาท
( 2,616 บาท/ตำแหน่ง )

Package ราคาปกติ

แพ็คเกจ : 1 ตำแหน่ง

ซื้อ :
1 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 10 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
10,900 บาท
ราคาทดลองใช้
8,300 บาท
ประหยัด 2,600 บาท
( 8,300 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 2 ตำแหน่ง

ซื้อ :
2 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 20 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
17,700 บาท
ราคาทดลองใช้
11,800 บาท
ประหยัด 5,900 บาท
( 5,900 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 3 ตำแหน่ง

ซื้อ :
3 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 30 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 3 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
20,900 บาท
ราคาทดลองใช้
14,900 บาท
ประหยัด 6,000 บาท
( 4,967 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 5 ตำแหน่ง

ซื้อ :
5 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 50 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 6 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
25,900 บาท
ราคาทดลองใช้
21,800 บาท
ประหยัด 4,100 บาท
( 4,360 บาท/ตำแหน่ง )

แพ็คเกจ : 10 ตำแหน่ง

ซื้อ :
10 ตำแหน่งงาน (ทุกวุฒิ)
แถมฟรี :
Search 100 เครดิต
แพ็คเกจต้องถูกใช้หมดภายใน 6 เดือน
(แต่ละตำแหน่งออนไลน์ 30 วัน)
ราคาปกติ
42,700 บาท
ราคาทดลองใช้
39,500 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
( 3,950 บาท/ตำแหน่ง )