หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

เช็คดวง งานเด่น เจาะบริษัทดัง ชีวิตคนทำงาน ผู้หางาน HR / ผู้ประกอบการ CEO’S quote สามก๊ก @ work

ชีวิตคนทำงาน

คนชอบ

คนชอบ "ต่อยมวย" เป็นคนแบบไหน?

JOBTOPGUN อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่า นอกจากกีฬาอื่นๆที่เราเคยนำเสนอมา การต่อยมวยนั้นจะช่วยฝึกทักษะในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบต่อยมวยนั้นเป็นคนแบบไหน!
คนชอบ “ดำน้ำ” เป็นคนแบบไหน?

คนชอบ “ดำน้ำ” เป็นคนแบบไหน?

JOBTOPGUN อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่า นอกจากงานอดิเรกหรือกีฬาอื่นๆที่เราเคยนำเสนอมา การดำน้ำนั้นจะช่วยฝึกทักษะในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบดำน้ำนั้นเป็นคนแบบไหน!
คนเล่น

คนเล่น "เปียโน" เป็นคนแบบไหน?

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่า การเล่นเปียโนนั้นจะช่วยฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนเปียโนเป็นคนแบบไหน!
คนเล่น

คนเล่น "ฟุตบอล" เป็นคนแบบไหน?

JOBTOPGUN อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่า นอกจากกีฬาอื่นๆที่เราเคยนำเสนอมา การเล่นฟุตบอลนั้นจะช่วยฝึกทักษะในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนเล่นฟุตบอลนั้นเป็นคนแบบไหน!
คนชอบ “ว่ายน้ำ” เป็นคนแบบไหน?

คนชอบ “ว่ายน้ำ” เป็นคนแบบไหน?

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่า การว่ายน้ำนั้นจะช่วยฝึกทักษะในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบว่ายน้ำเป็นคนแบบไหน!
คนเล่น “แบดมินตัน”เป็นคนแบบไหน?

คนเล่น “แบดมินตัน”เป็นคนแบบไหน?

ในยุค 4.0 นอกจากจะคัดกรองผู้สมัครจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว ปัจจุบันสิ่งที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆคือ การคัดคนโดยดูจาก Hidden Competencies