หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

กุ๊กอาหารญี่ปุ่น

Cook
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กีฬา/นันทนาการ
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าประกอบอาหารญี่ปุ่น และดูแลวัตถุดิบในการประกอบอาหารญี่ปุ่น
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านอาหารญี่ปุ่น 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานตามตารางงาน ทำงานล่วงเวลาได้
 5. รักงานด้านการทำอาหาร ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : มัธยมศึกษา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
 • ค่าครองชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ประกันชีวิตหมู่
 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
 • เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรางวัลอายุการทำงาน
 • เงินโบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ เป็นสมาคมฯ ที่ประกอบกิจการเกี่่ยวกับกีฬาและสันทนาการ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการให้กับสมาชิก รวมถึงการจัดกิจกรรมการกุศลของเหล่าสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่าร้อยปี สมาคมฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ในย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งมีสมาชิก กว่า 10,000 คน นอกจากนี้ ยังมีห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ให้บริการแก่สมาชิก และในแต่ละเดือนก็จะมีม้าแข่ง 2 ครั้งต่อเดือน
 
สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ มีสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล โบนัส ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณยุวดี
ที่อยู่ : 1 Henri Dunant Street, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2652-5000-9 ต่อ 282
โทรสาร : 0-2652-5000-9 ต่อ 289
โฮมเพจ : http://www.rbsc.org
แสดงตำแหน่งอื่นใน สมาคมราชกรีฑาสโมสร