หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ครูธุรการ ประชาสัมพันธ์ ภาษาจีน / ภาษาอังกฤษ และงานบัญชีการเงิน

Administrative Officer
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
การศึกษา
กทม. (ยานนาวา)
คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, นิเทศศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ   และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง

- ตำแหน่งประชาสัมพันธ์จะต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ภาษาใด ภาษาหนึ่งในระดับดี  หรือหากมีความสามารถทั้งสองภาษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-ตำแหน่งงานบัญชีการเงิน จะต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

- หากเคยทำงานธุรการโรงเรียนมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- ทุกตำแหน่งจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความละเอียดรอบคอบในการรับ-ส่งสาร ประสานงานต่างๆ  และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบสูง  และสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

- ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางการเงิน และ/หรือ มีประวัติเสื่อมเสียเกี่ยวกับงานการเงิน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนเครือสารสาสน์ ที่มีอยู่ ทั้งหมด 46 โรงเรียนเป็น รงเรียนแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากได้รับอนุญาต โรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับ เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English)
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายงานบุคคล (มดงาน อาคาร3) ID Line : @114vzokk
ที่อยู่ : 336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 022129930-1, 0802983652
โทรสาร : 026740499
โฮมเพจ : http://www.ektra.ac.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา