หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ครูปฐมวัย ครูอนุบาล ครูอังกฤษ ผู้ช่วยพยาบาล

Teacher
บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล
การศึกษา
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ครูปฐมวัย / พี่เลี้ยง / ผู้ช่วยพยาบาล
ประจำสถานศึกษาปฐมวัย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2 ตำแหน่ง (ใกล้เจพาร์ค)
รายละเอียดงานเบื้องต้น
ดูแลเด็กให้ปลอดภัย / ฝึกเด็กทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ / จัดกิจกรรมตามแผนการสอนที่มีให้ เช่น เต้น ร้องเพลง เล่นเกม อ่านนิทาน ศิลปะ สอนแบบฝึกหัด สอนวิชาการและฝึกทักษะการเรียนรู้ สำหรับเด็กอ่อน ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย (ต้องถ่ายภาพส่งทุกกิจกรรม) / เขียนบันทึกประจำวัน / ทำความสะอาด / จำนวนนักเรียนในห้อง เด็กอนุบาล 8-15 คน เด็กเตรียมอนุบาล 5-8 คน เด็กอ่อน 3-5 คน /

พยาบาล หรือ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีเครื่องแบบ มีหน้าที่ที่จุดคัดกรองเช้า-เย็น ดูแลและจัดกิจกรรมห้องเด็กเล็กหรือเด็กอ่อน (ตามแต่จะมอบหมายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล)

ครูที่ทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเด็กตลอดวัน
เวลาปฏิบัติงาน จ- ศ เวลา 6.30 - 17.30 อาจเลิกช้ากว่าเป็นบางวัน
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ค่าเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าใบประกอบวิชาชีพครู หรือ ผู้ช่วยการพยาบาล (ถ้ามี)
- ค่าประสบการณ์การใช้ภาอังกฤษ กรณ๊สอนเป็นภาษาอังกฤษได้
- เงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
*** ผู้มีประสบการณ์การสอน และ/หรือ มีวุฒิทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะสาขาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. / ศษ.บ. / คบ.) หรือ ประกาศนียบัตรการดูแลเด็ก หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (NA / PN) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัคร แนะนำตัวไปที่ Line : http://line.me/ti/p/N3NFT_f-hf

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
-อายุ 20-45 ปี
-เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี (สาขาใดก็ได้)
-สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติตด่อ
-รักเด็ก รักการเป็นครู รักการเรียนรู้
-มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
-มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
-บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก
-สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงขององค์กรได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545  ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอม
ที่อยู่ : 151/311 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 080-944-2491
โฮมเพจ :