หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

จนท.การตลาด / จนท.อาวุโส ประจำ สนง.ใหญ่สีลม (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 2 ตำแหน่ง

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)


สนับสนุนงานของผู้จัดการการตลาดในการบริหารจัดการงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปตามแผนการตลาด  (ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority)

ตามการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา  

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ( Education Background)


ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

1. มีประสบการณ์ในงานด้านการจัดทำ Event และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี

2. มีประสบการณ์ด้านอสังหาชิงรุกจะพิจาณาเป็นพิเศษ

3. มีประสบการณ์เรื่องการจัด display, promotion หรือการออกบูธ

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency) 

1 มีความรู้เกี่ยวกับงานการการตลาด หรือการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

2 มีทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี

3 มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างดี

4 ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ

5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยไม่ผลักภาระให้คนอื่น

6 เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

7 ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และมีความสุภาพ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)