หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

จป.วิชาชีพ

Safety Officer
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด
 • แนะนำและฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนงานมาตรการความปลอดภัย การกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำรายงาน การเก็บรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบสาเหตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายของพนักงาน รวมทั้งเหตุที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ และสามารถเซ็นรับรองรายงาน จป.ว ได้
• มีมนุษยสัมพันธ์, มีความคิดเชิงวิเคราะห์, และปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• สามารถทำงานประจำจังหวัดยะลา อำเภอเบตง ได้
• ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00 น.)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลากิจ
 • ลาป่วย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มน้ำตาลมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มน้ำตาลมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มน้ำตาลมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก

หนึ่งในแนวคิดที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีคืนกลับสู่สังคมของกลุ่มน้ำตาลมิตรผลในวันนี้ คือ การกำหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม น้ำตาลควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใน กระบวนการผลิตน้ำตาล รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆของกลุ่มมิตรผลอาทิ โรงงานผลิต ปาร์ติเกิลบอร์ดและโรงงาน ผลิตเอทานอล นอกจากนี้ยังส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อจ่ายต่อไปยังชุมชน โดยปัจจุบัน กลุ่มน้ำตาลมิตรผล มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลสองแห่งและสามารถส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ถึง 76 เมกะวัตต์

 
ชื่อผู้ติดต่อ : วัลลภ ศิริครินทร์
ที่อยู่ : 105/37 หมู่5 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ : 063-450-6391
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด