หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

จป วิชาชีพ

Safety Officer
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท จัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัน
 • ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานตามกฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
 • ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • จัดทำรายงานอุบัติเหตุ
 • ตรวจตรางานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในบริษัทก่อสร้าง-โยธา
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 8 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
JAC RECRUITMENT THAILAND
International Recruitment Specialist
 
We are part of a global network with offices in UK, Singapore, Japan, China, Korea, Malaysia Indonesia, Hong Kong, Vietnam and India.

In Thailand, JAC Personnel Recruitment has been providing recruiting services for local and multi-national corporations since 2004.

Our 80+ recruiters specialize in industries and actively search for professionals across all functions including Sales/Marketing, Accounting/Financial Services, Industrial/Manufacturing, IT, HR, Engineering, Logistics/Shipping, Branding/Advertising and others.

Website :www.jac-recruitment.co.th

From April 2014: JAC Recruitment Thailand will open on every 1stand 3rdweek of Saturday. Our working hour is 9:00 a.m. -1:00 p.m. More information please contact 02-261-1270

ตั้งแต่ เดือนเมษายน เป็นต้นไป บริษัท JAC Recruitment Thailand จะเปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 9: 00 -13:00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-261-1270 
ที่อยู่ : 622 Emporium Tower, 10F/6-7, Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-1270
โทรสาร : 0-2261-1271
โฮมเพจ : https://www.jac-recruitment.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด