หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

จัดสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ 16 พ.ย.62 @สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน!!

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้สมัครที่สดใจรบกวนคลิก Link เพื่อลงทะเบียนเข้างาน: http://bit.ly/2Q9Y1cg

• รับผิดชอบการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง ด้านปฏิบัติการธุรกิจนำเข้าและส่งออก หรือ เงินโอนต่างประเทศ หรือ การชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือด้านข้อมูลธุรกิจต่างประเทศ
• ตรวจเอกสาร/บันทึก/อนุมัติรายการผ่านระบบ ตามกระบวนการทำงานที่กำหนด
• เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปฏิบัติการประจำวันให้ถูกต้อง รวมถึงรับผิดชอบการแก้ไขข้อมูลกรณีที่มีการแก้ไข

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
• อายุไม่เกิน 27 ปี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
 

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-1669
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)