หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (BSO) - กรุงเทพและปริมณฑล

Bancassurance support officer (BSO)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยด้วยการให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ ให้คำแนะนำการให้บริการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างผลงานให้บรรลุหรือเกินเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

• อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
• เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
• หากมีประสบการณ์งานขาย สนับสนุนการขาย บริการ หรือเคยทำงานในบริษัทประกันชีวิต/สถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทนที่ได้รับ:

• เป็นพนักงานของบริษัท มีเงินเดือนประจำพร้อมผลตอบแทนพิเศษ
• สวัสดิการ เช่น ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันชีวิตฯ
• ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน
• ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
• สัมมนาท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภูมิภาคที่เปิดรับ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล / ภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคใต้ 


ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่เกิดจากการร่วมทุนของธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจระดับโลกด้านความคุ้มครองทางการเงินและบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจคนไทย เราจึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเพื่อรองรับกับความเจริญเติบโตดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสนับสนุน ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (BSO)  


 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากร (ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร)
ที่อยู่ : 9, G Tower Grand Rama 9, Floor 21, 20-27, Rama 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2030-9291,0-2030-9281
โทรสาร : 0-2030-9291,0-2030-9281
โฮมเพจ : http://www.krungthai-axa.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)