หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุง

ด่วนมาก!
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลความเรียบร้อย และงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
 • ประสานงานร่วมกับผู้รับเหมาและแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง
 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปวส. สาขา ซ่อมบำรุงไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสำนักงาน หรือ อาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท
       บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ การบริหารอาคารสำนักงาน แบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการบัญชี และการเงินและ การบริหารอาคารที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ อาทิพื้นที่บริเวณสีลม สาทร และ สุขุมวิท และพื้นที่ที่เป็นทำเลที่ดี ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 28th Floor, Bangkok Business Center Building Sukhumvit 63 Rd. Wattana, Bangkok
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด