หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Maintenance Technician
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมและดูแลการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- วางแผนร่วมกับหัวหน้างานและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระบบ TPM. ตามกระบวนการผลิต ทั้งงานไฟฟ้าและเครื่องจักรกลที่ใช้ในขบวนการผลิต

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมาในการวางแผนและซ่อมแซมเครื่องจักร งานไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องจักรและแผนการผลิต การจำหน่าย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- วางแผนและควบคุมงานที่รับผิดชอบตามระบบคุณภาพ (ISO 9002) และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000)ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุมและร่วมติดตาม วางแผนการออกแบบกับหัวหน้างานหรือผู้รับเหมา พร้อมการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

- ควบคุมและดูแลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับแผนงานการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร

- ติดตามและสรุปพร้อมรายงานการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรเสนอผู้บังคับบัญชาและนำเสนอในที่ประชุมร่วมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแผนและผลงานในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งงานไฟฟ้าและเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต

- ควบคุมและจัดการและร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานรายวันช่างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับในกิจกรรม 5 ส.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายของฝ่ายที่กำหนดในแต่ละปี

- ควบคุมและออกแบบวางแผนในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพร้อมควบคุมการติดตั้งในกรณีที่มีโครงการใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานตามแผนและเป้าหมายในระยะยาวของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

- 3 years experienceห

- Diploma of High Vocational Education

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อิมเมอรี่ส์ ผู้ผลิตแร่ รายใหญ่ของโลก มีสาขาอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก และมี Site งานอยู่กว่า 250 Site งานสนใจเข้าเยี่ยมชมข้อมูลได้ที่ Website : www.imerys.com 
      สำหรับในเมืองไทย บริษัท อิมเมอรี่ส์ มีกลุ่มงาน อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ ภายใต้การบริหารของ บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เขตดินแดง กรุงเทพฯ เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเซรามิคส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซรามิคส์ และมีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัทได้แก่ 
1. บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด (MRD-ECC) ผลิตเกี่ยวกับดินเหนียว ตั้งอยู่ที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
2. บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MRD) ผลิตเกี่ยวกับดินขาว ตั้งอยู่ที่ อ.หาดส้มแป้น จ.ระนอง
3. บริษัท อิมเมอรี่ส์ มินเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการบดแร่เฟล์ดสปาร์ ตั้งอยู่ที่ อ.ภาชี จ.อยุธยา
    
 
ที่อยู่ : 228 Vibhavadi Rangsi Road, Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2695-0911-2, 081-855-0118 ติดต่อมือถือ (คุณวารุณีอยู่ลำปาง)
โทรสาร : 0-2695-0901-2
โฮมเพจ : http://www.imerys.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด