หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุง

Technician
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (เลมอนฟาร์ม)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บริหารจัดการดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภคอื่นๆ ภายในสำนักงานและสาขา

- จัดการรายงานข้อมูลการใช้งานและการซ่อมแซมของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นรายเดือน

- ประสานงานกับบริษัทห้างร้านต่างๆ

- ประสานงานสาขาของเลมอนฟาร์ม

- สามารถคำนวณงานซ่อมบำรุงตามใบเสนอราคา


คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 23-35 ปี

- วุฒิ ป.ตรี สาขาการไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค

- ชำนาญด้านการซ่อมระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา แอร์)

- มีความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัวดี ทันสมัย

- มีทักษะด้านการสื่อสารดี ละเอียดรอบคอบ ชัดเจน

- มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน,ภายนอก

- มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ ใจเย็น

- หากมีประสบการณ์ตรงและหรือสามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 12 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตแผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 24 ชม.
- ค่าตอบแทนการขาย (Incentive)
- ปรับเงินประจำปี
- เงินช่วยเหลือต่างๆ ค่าเข้าเครื่อง ค่าทำงานวันหยุด ค่าล่วงเวลา ค่าประสบการณ์การทำงาน ฯลฯ
- เครื่องแบบพนักงานฟรี (ทำงานครบ 1 ปี)เฉพาะ พนง.ร้าน
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ
- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- พนักงานสำนักงาน : ปฎิบัติงาน 08.30 - 17.40 น. หยุดเสาร์- อาทิตย์ ( ทำงานเสาร์ที่ 4 ของเดือน 09.00 - 16.30 น. )
เฉพาะส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
- ยกเว้น สัปดาห์ที่ 4 ปฏิบัติงาน 6 / สัปดาห์ (สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้หรือตามตารางงานที่ได้รับมอบหมาย)
เกี่ยวกับบริษัท
" เลมอน ฟาร์ม " เป็นร้านสุขภาพขนาดไม่ใหญ่นัก ปัจจุบันมีอยู่ 9 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร พวกเรามีความเชื่อและศรัทธาในการทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ จิตใจที่ดี ให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการใช้วิถีทางของธรรมชาติ เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนหากใส่ใจ และให้ความสำคัญ ก็สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในชีวิต ควบคู่ไปพร้อมกันได้ เรากำหนดการทำงานให้ตัวเราเป็นเสมือนเพื่อนคนหนึ่ง ที่พยายามพัฒนา เสาะหา และนำเสนออาหารเกษตรอินทรีย์ อาหารธรรมชาติ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และการอบรมสุขภาพต่างๆ ให้เป็นทางเลือกแก่ทุกท่าน ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของครอบครัว (Healthy Home) พร้อมกันนั้นด้วยวิถีทางของธรรมชาตินี้ ยังสามารถเป็นอีกแรงผลักดันเพื่อช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนผู้ผลิตในชนบทได้ด้วยเช่นกัน 
ที่อยู่ : 104/34 Moo 1, Chaengwattana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2575-3786
โทรสาร : 0-2575-2222,0-2575-3789
โฮมเพจ : http://www.lemonfarm.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (เลมอนฟาร์ม)