หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าผลัดยานพาหนะ โรงงานนครสวรรค์

Logistics shift supervisor
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
นครสวรรค์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานแผนกโลจิสติกส์
2. การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
3. การวางแผนซ่อมบำรุง และดูแลรัษา การปรับปรุงสภาพรถยนต์ประเภทต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 21-45 ปี 

2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร

3. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อย่างน้อย 2 ปี

5. มีประสบการณ์ด้านการวางแผน การควบคุมดูแล การบริหารจัดการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป และสามารถขับรถ 6-10 ล้อได้

7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8. สามารถทำงานเป็นผลัดได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : นครสวรรค์
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ
ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพิทักษ์ ปันทะรส
ที่อยู่ : 72 ม. 1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 06-3218-9836
โฮมเพจ : http://www.sermsukplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)