หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างอาคาร

Building Technician
บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
ธุรกิจบริการ
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบความพร้อมของระบบงานวิศวกรรมอาคารประจำวัน ทดสอบการทำงาน และบำรุงรักษาตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยแผนประจำสัปดาห์ แผนประจำเดือน และแผนประจำปี
_ บันทึกสาธารณูปโภคหลักของอาคารเป็นรายวัน โดยจดบันทึกลงแบบฟอร์ม หาผลต่างเพื่อเก็บสถิติการใช้พลังงานของอาคาร และใช้วิเคราะห์เมื่อเกิดความผิดปกติของการใช้สาธารณูปโภค
- บันทึกมิเตอร์น้ำของห้องชุด และร้านค้าเดือนละหนึ่งครั้ง รวมถึงการบันทึกการใช้สาธารณูปโภคของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ของนิติบุคคล
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างนิติบุคคลที่เข้ามาดำเนินงานช่างในอาคาร และตรวจสอบงานให้ได้ตามมาตรฐานเมื่อมีการส่งมอบให้นิติบุคคล
- จัดทำตารางกะ เข้าเวรหรือเข้ากะปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิบัติงานของนิติบุคคลนั้น ๆ เพื่อรักษาการและแก้ไขเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้าสนับสนุน
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

ช่างอาคาร
- วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
- ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
- ไม่มีรอยสัก นอกร่มผ้า
- บุคลิกดี และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านสายงานโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร โดยเราจะเป็น Living Partner ที่ดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอน ซึ่งบริษัทในเครือประกอบด้วย
บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม เดคคอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจค แมเนจเม้นท์ จำกัด
 
ที่อยู่ : 496 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 16 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 092-437-6633,065-518-8848
โฮมเพจ : http://www.primo.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด