หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างอาคาร

Building Technician
บริษัท สราญรัตน์พัฒนา จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (พระโขนง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
3. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง
4. รักษาความสะอาดของห้องอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะห้องไฟฟ้าหลัก, ห้องควบคุม, ห้องเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม. ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ห้องทำงานช่าง และดูแลรักษาให้ห้องเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
5. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา
6. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า
7. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
8. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า, น้ำประปา, ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
9. ตรวจสอบและล้างเครื่องปรับอากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
10. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานต้อนรับ, พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
11. จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, น้ำประปา โทรศัพท์ และ Internet สำหรับการจัดกิจกรรม
12. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
13. จดมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ ทุกเดือน หรือตามรอบที่กำหนด
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หากจบด้านไฟฟ้า หรือเครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถเข้าเวรกลางคืนได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พระโขนง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
เกี่ยวกับบริษัท
โครงการ The Phyll

Hybrid-Lifestyle Mall แห่งใหม่บนถนนสุขุมวิท ที่ผสานความเป็นศูนย์การค้าแบบเปิด (Open-Air Mall) และแบบปิด (Enclosed Mall) ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยการตกแต่งด้วยภูมิสถาปัตย์กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โครงการ และชั้นใต้ดินแบบกึ่ง Opened-Air ที่สามารถสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดโครงการ The Phyll ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท(ปากซอยสุขุมวิท 54) ข้างสำนักงานเขตพระโขนง ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเพียง180 เมตรทั้งยังแวดล้อมด้วยอาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และคอนโดมิเนียมจำนวนกว่า 14,000 ยูนิต ด้วยพื้นที่ขาย 5,200 ตารางเมตร และประเภทร้านค้าที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าโครงการอย่างครบครัน 
ชื่อผู้ติดต่อ : ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง / คุณอมรรัตน์ อ่อนนุช
ที่อยู่ : 1770 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2136-9312–3,081-849-1311,090-993-0982
โทรสาร : 0-2136-7480
โฮมเพจ : http://www.thephyll.com