หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ไฟฟ้าเครื่องจักร) (PE)

ด่วนมาก!
Songkla Canning Public Co., Ltd.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ ด้านการซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ต้องผ่านการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จากสถาบัน -พัฒนาฝีมือแรงงาน
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : งานติดตั้งไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิตหมู่
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• รถรับส่งพนักงาน
• สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินค่าฌาปณกิจศพ เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Songkla Canning Public Co., Ltd.