หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

Electrical Technician
ด่วนมาก!
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
การผลิต
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตามแผน ซ่อม, ใบสั่งงาน, ใบแจ้งซ่อม ที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลและรายงานผลเพื่อเปรียบเทียบสภาพก่อนซ่อมและหลังซ่อม
- สำรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง
- ตรวจสอบ ดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
- ดูแลพื้นที่การทำงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

- ปวช หรือ ปวส ไฟฟ้า 

- ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Medical insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Siam City Cement Public Company Limited is one of the leading cement manufacturers in Thailand, established in 1969 with a clear focus to be an innovative supplier of cement and concrete products and solutions. Since the foundation for over 50 years, Siam City Cement PCL., has placed great value on commitment to corporate vision in continuing to build on our long heritage of shared loyalty, creating trusting relationships with our business partners, our people and our community. As of today, Siam City Cement PCL., through our subsidiaries, Siam City Concrete Co., Ltd., Conwood Co., Ltd. INSEE Superblock Co., Ltd., INSEE Ecocycle Co., Ltd., Siam City Power Co., Ltd., and INSEE Digital Co., Ltd., is engaged in cement-based building materials, wood replacement products, light-weight concrete blocks, environmental caring solutions, power generation from the cement production process, and information technology services.
 
To strengthen our business and promote steady growth, we have partnered with Globe Cement Company Limited; the cement manufacturer/ distributor under Globe brand. The company has also expanded the business to Bangladesh under the name of Siam City Cement (Bangladesh) Limited. This expansion commemorates a great opportunity to strengthen our operational excellence and gain competitive advantages to be regional cement industrial leader.

 One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities as well as competitive compensation and benefits for our employees. We value personal individual ability and working as a team. We treat each other the way we want to be treated and we believe that people work best when there is a foundation of trust.

 To continue striving to deliver excellence, we need people whose outstanding performance will make it possible. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition Department
ที่อยู่ : No. 199 Column Tower, 7th - 12th Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2797-7000
โทรสาร : 0-2663-1823
โฮมเพจ : http://www.siamcitycement.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)