หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิค,ช่างไฟ,เครื่องกล

ด่วนมาก!
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน

- ระบบไฟฟ้าในอาคาร

- suppost ไลน์ผลิต

- ทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น
3. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง (ปกติประจำสำนักงาน)

ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือนตามความสามารถเเละประสบการณ์

สวัสดิการ
• ค่าอาหาร 500 / เดือน
• เบี้ยขยัน 400,600,800 /เดือน
• ค่าที่พัก 500-1200/เดือน
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ชุดยูนิฟอร์ม
• งานเลี้ยงประจำปี
• โบนัสประจำปี
• ค่าตำแหน่ง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2531 ได้เริ่มทำการผลิตเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนังและตั้งพื้นตัวแรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2532 โดยมีจำนวนพนักงานเริ่มต้น 30 คน จนถึงขณะนี้มีจำนวนพนักงานทั้งหมดประมาณ 370 คน ซึ่งในจำนวนพนักงานทั้งหมดนี้มีวิศวกรและช่างเทคนิคประมาณ 50 คน ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการสายการผลิตเพิ่มเติมในส่วนของการผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด อาทิเช่น Wall-Mounted Unit , Floor and Ceiling type Unit , Floor Standing Unit , Air Handling Unit , Conceal Duct Type Unit ฯลฯ โดยผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า TASAKI รวมทั้งส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น ยุโรป,อเมริกาใต้, อเมริกากลาง,ตะวันออกกลาง,แอฟริกาใต้และรัสเซีย และนอกจากการผลิตเครื่องปรับอากาศแล้ว บริษัทฯ ยังมีการผลิตชุดควบคุมอิเลคทรอนิกส์,เครื่องโทรศัพท์สาธารณะและตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร,เครื่องทำความเย็นที่ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ อีกด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision )
เป็นผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการ
ด้วยคุณภาพระดับโลก

พันธกิจ(Mission )
1. เพิ่มศักยภาพในด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้า
2. เพิ่มทักษะความชำนาญของบุคลากรและสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนอื่นๆ
4. สร้างความพึงพอใจของลูกค้าภายในและภายนอกในด้านคุณภาพและการบริการ
5. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. พยายามลดต้นทุนในทุกๆกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของบริษัท ทางบริษัทได้มีการนำเอาระบบบริหารงานที่เป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุภาวดี เสนาะเสียง
ที่อยู่ : 25/12 Moo 20, Theparak Rd., Km. 12, Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-3995-8
โทรสาร : 0-2312-3104
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด