หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิค (ภาคอีสาน)

Technician
บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่ , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์ , การศึกษา
ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับเทียบและสอบเทียบ ติดตั้ง commissioning , Star-up อุปกรณ์เครื่องกล เช่น ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, ตู้จ่ายแก๊สธรรมชาติ, เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบจ่ายน้ำมัน เครื่องสูบจ่ายสารเคมี, เครื่องยนต์, วาล์วควบคุมขนาดใหญ่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำรายงานประจำวันให้แก่หัวหน้างาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมช่วยเหลือทีมงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาและฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ในงานด้านเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งงานบริการลูกค้า
 • ร่วมมือในการดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ภายในองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. สาขายานยนต์, เทคนิคเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, ไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี สำหรับ ปวส. หรือ 1-5 ปี สำหรับ ปวช.
 • มีความรู้การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำศัพท์ช่างขั้นพื้นฐาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat ได้ดี
 • มีใจรักงานบริการและทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
 • รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ชยัน และอดทนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถทำงานวันหยุด หรือล่วงเวลาได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อให้บริการงานวิศวกรรมแก่ลูกค้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

พื้นที่ทำงาน : ภาคอีสาน (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม)  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
IMI Industries Co., Ltd. was established in 1989 by group of highly experienced engineers. Since then, it has grown to be one of the reputable company. Its client industries are Oil & Gas, Petrochemical, Refinery, Power plant, Pulp & Paper, Food & Beverage, Cement and Steel. The company has been growth continuously through its strengthen of engineering expertise to capability of handling projects 
ชื่อผู้ติดต่อ : Kritsathorn
ที่อยู่ : 232/13-14 Phaholyothin Road, Anusawwaree, Bangkhen, Bangkok 10220
โทรศัพท์ : 0-2970-2974-81
โทรสาร : 0-2552-8403
โฮมเพจ : http://www.imi-industries.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด