หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิค (บางขุนเทียน , พระราม 2 , รังสิต , สมุทรปราการ)

Technician
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแล ซ่อมบำรุงระบบต่างๆภายในอาคาร
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, เครื่องกล, อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เป็นช่างประจำอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนขั้นต่ำ: 12,000 บาท

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : งานติดตั้งไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกลไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคนิคอุตสาหกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีโทรคมนาคม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งจากแนวคิดการสร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการระบบ วิศวกรรมและพลังงาน ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี บริษัทได้สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรต่างๆมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน จนอาจกล่าวได้ว่า บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศ ด้านการบริหารจัดการระบบ วิศวกรรมและที่ปรึกษาการบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรบริษัทมีความประสงค์สรรหาบุคลากรที่รัก ความท้าทายเข้าร่วมงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสราวุธ สุวาหลำ
ที่อยู่ : 51/29-31 Ngamwongwan Rd., Lardyao, Jatujak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-4080-1 ต่อ 13 , 089-011-9153
โทรสาร : 0-2941-4082
โฮมเพจ : http://www.inno.co.th