หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิค

Technician
บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Refrigerator)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างโดยทั่วไป

แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ

ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป

มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการซ่อมบำรุง

มีความอดทน ขยันสู้งาน 

สามารถเข้ากะดึกได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • Medical insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
We, member of TOSHIBA Group and operating the BOI priviledge promoted business located at the Bangkadi Industrial Park, Pathumthani Province, are looking for the energetic & caliber person to join our company 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : NatchaMahatanabamrungkit
ที่อยู่ : natcha.m@midea.com
โทรศัพท์ : 095-134-8641
โทรสาร : -
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Refrigerator)