หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างโยธา

ช่างโยธา
บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท .) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก . อบต . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก . อบต . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

• มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
• มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
• มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ
• มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
At Gems Gallery, we have more than two decades experience with jewelry and gems. The establishment of Gems Gallery - the world’s biggest jewelry and gems centre situated in four major cities; Bangkok, Chiangmai, Phuket and Pattaya - was inspired by Thailand's position as a major global gems and jewelry dealer as well as cutting centre.

Our customers are very important to us. You can always expect a professional and informative service from Gems Gallery. By using Mercedes Benz S class limousines and Toyota minivans, we provide private and group transportation services. We also share our knowledge of precious stones through our hi-tech “Slide Multivision” shows and “Dark Ride” presentation system (only at our Phuket and Pattaya branch). We have more than 2,000 staff on hand, proficient in 17 languages and all knowledgeable in gems and jewellery, happy to provide any assistance you may require.

We are proud to be the first and only establishment in Thailand to issue a price and quality life-time guarantee certificate for every piece of jewellery purchased in our stores. Gems Gallery is also the first jewellery factory/store in Thailand that has received the international ISO 9002 and ISO 9001: 2008 certification.

บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด : บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอัญมณีแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยมี 4 สาขาในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต เนื่องจากทางบริษัทมีการขยายงานเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งใหม่

Why Join Us?

Every employee at Gems Gallery jointly make their contribution towards the same goal: to deliver the best quality of products and services to their customers. Quality is the what make Gems Gallery as one of Thailand's top shopping destination in the eyes of foreign tourists and international tour agencies. The management of Gems Gallery has established a group of financially firm businesses that serve their employees well with high earnings and various benefits. The employees, on the other hand, are working cooperatively in the unique environment which is characterised by a dynamic of various nationality. Our great reputation, the stability of our business together with the enthusiasm of our board of director are the main supportive factors that bring about a very bright perspective ahead of our company's future.

If you are the people with deligence, service mind, and great attitude; you are more than welcome to join our team here at Gems Gallery.

บุคลากรทุกคนที่ เจมส์ แกลอรี่ ร่วมมือมุ่งหมายสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ นำเสนอคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทำให้เจมส์แกลอรี่เป็นหนึ่งในร้านจิวเวลลี่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติและบริษัทผู้นำเที่ยวนานาชาติ กลุ่มบริษัทเจมส์แกลอรี่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจและสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง สร้างรายได้และสวัสดิการที่ดียิ่งให้กับผู้ร่วมงานทุกคน พนักงานของบริษัททำงานอย่างสามัคคีในบรรยากาศที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมองถึงการพัฒนาและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ถ้าคุณเป็นบุคลากรที่มีความมานะอุตสาหะในเรื่องการงาน, รักงานบริการ, และมีทัศนคติที่ดี เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับคุณเข้ามาร่วมงานกับเรา
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : อาคารทิปโก้ อาคาร 1 ชั้น 33 เลขที่ 118/1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2090-1111 Ext 311
โทรสาร : 0-2090-1111 ต่อ 317
โฮมเพจ : http://www.gems-gallery.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด