หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า (จ.สุราษฎร์ธานี)

Electrician
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงาน ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ทั้งส่วนของเครื่องจักรในสายการผลิต และส่วนสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าโรงงาน เช่น ระบบน้ำบาดาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องทำความเย็น-ปั๊มลม ระบบควบคุมปั๊มน้ำ มอเตอร์ รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งโรงงาน
2. ต้องมีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุง-บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานควบคุมเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต หรือระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน อย่างน้อย 1-2 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านโรงงานอาหาร-เครื่องดื่ม รวมทั้งมีพื้นฐานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ (PC/PLC) และระบบควบคุมมอเตอร์ (Inverter & Drive Control)
3. มีพื้นฐาน ระบบบริหารงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร เชิงป้องกัน เช่น ระบบงาน TPM ในระบบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม หรือ โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความเข้าใจ พื้นฐาน ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เช่น GMP/HACCP


คุณสมบัติ
1 เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
2 วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง แมคคาทรอนิคส์  อิเล็กทรอนิกส์
3 ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
4 สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้
5 หากมีภูมิลำเนาใกล้ที่ตั้งโรงงาน หรือ จ. สุราษฎร์ธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ เครื่องดื่มเอส น้ำดื่มคริสตัล คริสตัลโซดา โออิชิ ชาลิปตัน แรงเยอร์ พาวเวอร์พลัส

SermSuk PCL is the manufacturer and distributor of carbonated and non-carbonated soft drinks. Its products are sold under the brand names of “est” orange, strawberry, cream soda and lemon lime flavours. The company also manufactures and distributes Crystal drinking water and soda water, Oishi, Lipton Ice Tea, Wrangyer and Power Plus.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นายสิทธิชัย ไชยยะ
ที่อยู่ : 111 ม.5 ถ.เอเชียร์41 ต.่ทาโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0883952755
โฮมเพจ : http://www.sermsukplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)