หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า

Electrician
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (บางกะปิ)
คุณสมบัติ

-  วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง,ยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร และพื้นฐานทางด้าน PLC โดยเฉพาะ Siemens
- มีความรู้ด้านงานดูแล ซ่อมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เช่น Chiller, cooling Tower
- หากมีใบรับรองช่างไฟในอาคารระดับ 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ยานยนต์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

Osotspa, Changing Lives, Making Careers.

The Osotspa Group of Companies is one of the leading and well-established Thai manufactures and distributors comprised of more than 20 subsidiaries within the group.  Our core business includes pharmaceuticals, nutritional food, beverages and personal care products.

Osotspa believe that the most important asset of our company is the employees and we are looking for the potential candidates to join our business for the following positions. 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : 348 Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2351-1000 ต่อ 1106 หรือ 063-206-0366-7, 086-355-5377
โทรสาร : 0-2351-1555
โฮมเพจ : http://www.osotspa.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)