หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า

Electrician
บริษัท โอลีน จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ดูแลควบคุมรักษาและซ่อม แก้ไข ระบบไฟฟ้าให้พร้อมสำหรับการทำงานอยู่ตลอดเวลา

-ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนผลิต

-ซ่อมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน

-ดูและและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน และอดทน

-มีรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านไฟฟ้า) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

***ปฎิบัติงานที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • สิทธิสวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ธ.อาคารสงเคราะห์
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
OLEEN's story was started since 1982 with 100 % Thai's investment 700 Million Baht. Thru its management's high experiences and visions, the latest and largest palm oil factory was built on the complete location 34 Rai at Samutsakorn province. For 8 years later , with the high growth of palm oil demanding, the management team decided to established it to be the registered company named OLEEN Co.,Ltd. on May, 1st 1995.

Nowadays, OLEEN is The largest and modernest edible palm oil producer in Thailand with 100% Thai Investment of 850 Millions Baht. Our factory situated on 64 Rai in Samut Sakorn Province. OLEEN’s Produce Force is 1,300 Metric Ton per day.
 
ที่อยู่ : 33/21-23 ซอย สุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2255-2980,0-2651-2266
โทรสาร : 0-2252-0830
โฮมเพจ : http://www.oleen.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โอลีน จำกัด