หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ตัวแทนฝ่ายการขายและการตลาด

Sales and Marketing Officer
บริษัท อีเทอนอล กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ธุรกิจบริการ
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลในส่วนของการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าชั้นนำ อาทิ Financial,Cosmetic,Food&Beverage,Real Estate and Entertainment etc
- ออกพบลูกค้าและนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆที่ทางบริษัทดูแลให้กลุ่มผู้ว่าจ้าง
- เน้นการทำงานในรูปแบบอีเว้นท์ และทำงานนอกสถานที่ 70% ทั้งหมดของงาน
- เพิ่มความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการของกลุ่มว่าจ้างในการอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน
- รักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ว่าจ้างด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ
- วางแผนงานด้านการขายและแนวทางการนำเสนอขายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ดูแลงานและทีมงานให้โปรเจคที่ดูแลรับผิดชอบ
- ปฎิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมายและทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- สัญชาติไทย เท่านั้น 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
- สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสาร เจรจา ต่อรอง ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานอิสระ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท Eternal Group Marketing Limited เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนมีหน้าที่ส่งเสริมและเพิ่มส่วนแบ่งทางด้านการตลาดให้กลุ่มลูกค้า โดยเน้นในการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ รวมถึงดูแลยอดขายให้กับกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น โทรคมนาคม สถาบันการเงิน ธุรกิจพลังงาน องค์กรการกุศล และอสังหาริมทรัพย์
 
ที่อยู่ : 159/28 Serm-Mit Tower, Floor 17, Unit 1703/2-3, Sukhumvit 21 (Asok), North Klong Toey, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2056-6999
โทรสาร : 0-2661-6782