หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ทรัพยากรบุคคล( บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี)

Human Resource
บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
สุพรรณบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานค่าจ้างค่าตอบแทน (Payroll)
2. งานวางแผนกำลังคนสรรหาและว่าจ้างพนักงาน
3. งาน Time Attendance
4. งานสวัสดิการ
5. งานบริหารแรงงานสัมพันธ์
7. ดำเนินการและควบคุมงานบริหารบุคคล ให้เป็นไปตามแผนนโยบายที่บริษัทกำหนด
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- อายุ : 22-35 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะความสามารถการบริหารความสัมพันธ์ภายในองค์กร การสื่อสาร การสังเกต และการเจรจาต่อรอง และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทรัพยากรบุคคล
- มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
- เก็บความลับได้ดี ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
- มีทักษะในการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองและงานอยู่เสมอสถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด
ที่ตั้ง บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สวัสดิการ:
• โบนัสตามประจำปีตามผลประกอบการ
• ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ชุดยูนิฟอร์ม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
• ฯลฯ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 6 ปี
สถานที่ : สุพรรณบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
• ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ชุดยูนิฟอร์ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• การท่องเที่ยวประจำปี
• การแข่งกีฬาประจำปี
• การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
• งานเลี้ยงสมานฉันท์
• เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน งานบวช และงานศพ
• ฯลฯ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด เป็นโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลที่หลากหลาย เช่น แกลบ ฟางข้าว ยอดอ้อย ใบอ้อย เปลือกไม้ยูคาลิปตัส หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอื่นๆ ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์หลักประกอบด้วยหม้อไอน้ำ และครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ
    สืบเนื่องมาจาก บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับ บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด จึงได้นำเทคโนโลยีในการสร้างโรงไฟฟ้าที่บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและนำมาใช้กับ บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด  ณ บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  และกลุ่มผู้ลงทุนซึ่งก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีอย่างแท้จริง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจีรวรรณ (E-Mail: Secretary@n-line.co.th)
ที่อยู่ : https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/@14.3261218,99.8531652,15.96z/data=!4m5!3m4!1s0x30e3b3a60343bad7:0xa2469c0229d497f!8m2!3d14.3253204!4d99.8522674
โทรศัพท์ : 02-212-0221ต่อ 310 , 090-261-4449
โทรสาร : 0-2212-7025
โฮมเพจ : http://www.n-line.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด