หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

Financial Advisor
บริษัท ภูกิตติกุล จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้คำปรึกษา วางแผนการเงิน และแนะนำสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้กับลูกค้าโดยสามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย สำหรับวางแผนตามระยะเวลาต่างๆ เช่น

 • กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Mutual Fund and Providence Fund)
 • การลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
 • การวางแผนภาษี (Tax Planning)
 • การวางแผนเกษียณ (Retirement Fund)
 • การวางแผนการศึกษา (Education Fund)
 • การวางแผนสุขภาพ (Long Term Health Care)
 • การวางแผนกองทุนมรดก (Estate Fund)
 • สินค้าทางการเงินเพื่อการวางแผนระยะยาว ในแบบที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่ หรือแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบได้

วางแผนการเงิน ครบวงจร ทั้งระบบ เช่น private wealth

คุณสมบัติ
 • อายุ 28 - 45 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มี IC License
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีคุณวุฒิเกี่ยวกับการเงิน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ชอบสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
  สามารถดูข้อมูลจาก https://www.facebook.com/The-wealth-group-2399031360355302/

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : แผนรับรองรายได้ตั้งแต่ 30,000 - 100,000 บาท  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ท่องเที่ยวฟรี ทั้งในและต่างประเทศ
 • ประกันสุขภาพ
 • เข้าร่วมประชุม MDRT ที่ปรึกษาการเงินระดับโลก
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • แนะนำการอบรมสอบ License ภาคบังคับ ในการทำงาน
 • โบนัส รายไตรมาส
 • โบนัส สูงสุด 5,000,000 บาท เมื่อผ่าน KPI
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ภูกิตติกุล จำกัด (The Wealth Group)
เป็นบริษัท ที่รับปรึกษา การวางแผนการเงิน และสร้างนักวางแผนการเงิน แบบครบวงจร ที่เป็น Partner ทั้ง
• บลจ. Phillip ที่มีหลากหลายหลักทรัพย์ ทั้งหุ้น กองทุนรวม
• FINNOMENA บริษัทที่มีแผนจัดการกองทุนรวมตามเป้าหมายที่คุณต้องการ มีพอร์ตให้เลือกหลากหลายแบบ
• บ.AIA จก. ดูแลเรื่องประกันชีวิต และการโอนย้ายความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 80 ปี มีความมั่นคง เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย ต้องการสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้คงความเป็นที่ 1 ของประเทศ และพัฒนาทีมงานให้มีความมั่นคง และมั่งคั่งต่อไป

 
ที่อยู่ : 138 อาคารเจซีบี ชั้น 20 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 081-945-5456
โฮมเพจ :