หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

Financial Advisor
ด่วนมาก!
บริษัท อำพร สยาม จำกัด
ธุรกิจบริการ
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษา วางแผนการเงินและแนะนำสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กับลูกค้าที่สามารถเลือกใช้ สำหรับการวางแผนการเงินตามระยะเวลาต่างๆ เช่น

- กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Mutual fund and Provident fund)

- การวางแผนกองทุนมรดก (Estate Planing)

- การวางแผนภาษี (Tax Planning)

- การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

- สินค้าทางการเงินเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาว ในแบบที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือแบบที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ ****(อาจจะมีสินค้า ประกันชีวิต)****

ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- สถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ ( สี่พระยา - บางรัก )

** สามารถทำงาน นอกสถานที่ได้**

*** สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติ

-  เพศ ชาย/หญิง

-  อายุ  22 - 45 ปี

-  วุฒิปริญญาตรี 

     สาขาการเงิน/การธนาคาร

     สาขาการตลาด/การขาย

     สาขาเศรษฐศาสตร์

-  มีประสบการณ์การทำงาน  2-10 ปี  ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่  ที่มีใบอนุญาตแนะนำการลงทุน )

-  มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง  ชอบทำงานด้านการตลาดและการเงิน ชอบท้าทายในการทำงานและพบปะผู้คน ชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอ 

-  รายได้ต่อเดือน  30,000 - 150,000 บาท  ขึ้นไป  (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ , ความสามารถ และคอมมิชชั่น)

-  ในช่วงทดลองงาน 3 เดือน  (จะได้รับค่าน้ำมัน และ ค่าใบวิชาชีพใบอนุญาตแนะนำการลงทุน) 10,000 บาท

-  หากมีใบอนุญาตแนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License ) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย , งานธนาคาร , ตลาดหลักทรัพย์  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 60,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Ampon Siam Co.,Ltd


เป็นบริษัทที่ทำด้านฝึกอบรมเทคนิคการขาย ให้กับพนักงานทุกท่านให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและได้ใช้ศักยภาพให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดของการทำงาน ทั้งนี้บริษัทแลเห็นถึงคุณค่าในตัวผู้อบรมที่จะก้าวไปเป็นพนักงานที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ หากได้เข้ามาร่วมงานด้วยกัน
 
ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 081-526-6525
โฮมเพจ :