หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

ด่วนมาก!
บริษัท เดอะริชคอนซัลท์ จำกัด/The Rich Consult Company Limited.
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ให้คำปรึกษาวางแผนการเงินและแนะนำสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กับลูกค้าที่สามารถเลือกใช้ สำหรับการวางแผนการเงินตามระยะเวลาต่างๆ เช่น

• กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Mutual fund and Provident fund)

• การวางแผนกองทุนมรดก (Estate Planing)

• การวางแผนภาษี (Tax Planning)

• การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน


สินค้าทางการเงินเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาว ในแบบที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือแบบที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ (อาจจะมีสินค้า ประกันชีวิต)****


ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00 - 16.00น.

หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** สามารถทำงาน นอกสถานที่ได้**

*** สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ดังนี้

• อายุ 22 - 45 ปี

• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

• มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 0-5 ปี

• มีบัตรอนุญาติขายกองทุน (IC) (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์)

• มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง ชอบทำงานด้านการตลาด 


รายได้ต่อเดือนในช่วงอบรม 15,000- 150,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ และคอมมิชชั่น)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 062-693-5192 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
เพราะพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่สุดของเรา เราจึงทุ่มเท สร้างสรร สภาพแวดล้อมการทำงาน ให้พนักงานของเรา เติบโต ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน คุณจะเป็นส่วนสำคัญ ในการ สนับสนุนวิสัยทัศน์ของบรีิษัทฯ พร้อมโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าคุณจะมาจากอาชีพใด สานต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณที่ The rich พร้อมพัฒนาและเสริมศักยภาพของคุณให้แข็งแกร่งเพือให้การทำงานเกิดประสิทะิ์ภาพสูงสุด คุณจะได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และเปิดให้คุณมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างแท้จริง ที่The rich เราพร้อมให้ความสำคัญที่รับฟังไอเดียของพนักงานทุกคนเพือนำไปพัฒนาให้ผลลัพธ์ที่ดีทีึ่สุดกับบริษัท 
ที่อยู่ : 388 อาคารอามิโก้ ชั้น 11 โซน A ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6999 ต่อ 221158 / 094-7782224
โฮมเพจ :