หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

.
ด่วนมาก!
บริษัท เวลท์ เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ให้คำปรึกษาวางแผนการเงินและแนะนำสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กับลูกค้าที่สามารถเลือกใช้ สำหรับการวางแผนการเงินตามระยะเวลาต่างๆ เช่น

• กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Mutual fund and Provident fund)

• การวางแผนกองทุนมรดก (Estate Planing)

• การวางแผนภาษี (Tax Planning)

• การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

• การวางแผนโอนย้ายความเสี่ยง (ประกันต่างๆ)

สินค้าทางการเงินเพื่อการวางแผนการเงินระยะยาว ในแบบที่ให้ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือแบบที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ (อาจจะมีสินค้า ประกันชีวิต)****

คุณสมบัติ
• อายุ 28 - 45 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 3 ปี ขึ้นไป
• มีบัตรอนุญาติขายกองทุน (IC) 
• มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง ชอบทำงานด้านการตลาด 

รายได้ต่อเดือนในช่วงอบรม 15,000- 150,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ และคอมมิชชั่น) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ค่าคอมมิชชั่นสูง
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ตามข้อตกลงของบริษัท
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ท่องเที่ยวทุกไตรมาส เเละท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ) , งานเลี้ยงประจำปี
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • มีจัดอบรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
  • โบนัส 4 ครั้ง ทุกไตรมาส , เงินโบนัสตามผลงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เวลท์ เอ็กซ์คูลซีฟ จำกัด ในครือ เดอะริช กรุ๊ป ประกอบกิจการ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล และภาคธุรกิจ โดยธุรกิจรูปแบบนี้ที่ได้รับความนิยมในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น USA Shanghai Singapore และกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย การประกอบกิจการของบริษัท บริการโดยทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยการปฎิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกิจกรรมหลักของบริษัท มีดังนี้

 
- วางแผนการเงิน
1. บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
2. นิติบุคคล เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและวางแผนด้านบัญชีภาษี เพื่อให้เกิดผลกำไร และสร้างความมั่นคง ในกิจการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

 
- งานประเมินความเสี่ยง
1. บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เกิดแผนงานการจัดการความเสี่ยง และพร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า
2. นิติบุคคล เป็นการดำเนินงานให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ในด้านปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ธุรกิจ สินค้า ทรัพย์สิน ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถรองรับความเสี่ยงในทุกด้าน

 
นอกจากบริษัทให้บริการวางแผนด้านการเงินให้กับลูกค้าแล้ว ยังมุ่งหวังให้พนักงาน ประสบความสำเร็จในการเงินและชีวิต โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทำงาน 10 ปี และสะสมสินทรัพย์ให้เกิด Passive Income เพียงพอต่อการเกษียณในอนาคต โดยบุคลากรที่จะเข้ารวมทีม จะต้องมีคุณสมบัติที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อดทนต่อความลำบากระยะสั้น และมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายทั้งงาน และชีวิต เพื่อความสำเร็จในระยะยาว 
ที่อยู่ : 80/127 ซอยบรมราชชนนี 123 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 063-438-9911
โฮมเพจ :