หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายฝ่ายบัญชี

Financial Accounting Consultant (IFRS)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
- ให้คำปรึกษาหน่วยงานอื่นภายในธนาคารเกี่ยวกับมุมมองด้านบัญชี
- ปรับปรุงมาตรฐานบัญชีตามเวลาที่เปลี่ยนไป
- อัพเดท และแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชีที่ถูกกำหนดมา ให้เป็นไปตามที่ทางธนาคารบัญญัติไว้
- ติดตามแนวโน้มการเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บริหารเงิน พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการจัดการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการปรับนโยบาย กระบวนการทำงานและระบบงานก่อนที่ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
- กำกับและติดตามให้ฝ่ายจัดการบัญชีและวางแผนการเงิน ที่สาขาหรือบริษัทของธนาคารฯ ในต่างประเทศ ดำเนินการได้ตามกรอบการทำงานที่กำหนด และสอดคล้องกับทิศทางหรือยุทธศาสตร์ของธนาคาร ภายใต้ข้อกำหนดของทางการในแต่ละประเทศ
- สอบทาน/จัดทำแนวทางปฏิบัติบัญชีสำหรับธุรกรรมผลิตภัณฑ์บริหารเงินที่ซับซ้อนให้มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามนโยบายบัญชีของธนาคาร รวมถึง สอบทาน/จัดทำรายการบัญชีเพื่อการควบคุมข้อมูลบัญชีระหว่างระบบงาน (Interface Control Account)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี
- ปริญญาโทด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้าน Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
 

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-1669
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)