หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/11/2561
งาน หางาน สมัครงาน
ที่ปรึกษาด้านบริการ(รับรถ) ประจำสาขาภูเก็ต
Service Advisor
ด่วนมาก!!!
บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 รับรถลูกค้าเข้าซ่อม พร้อมตรวจเช็คสภาพรถและให้ลูกค้ารับของมีค่าที่อยู่ในรถกลับ
2 ตรวจรับเอกสารต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่นใบเคลมตัวจริง ถ่ายสำเนาตารางกรมธรรม์ สำเนาใบขับขี่ ขูดเลขตัวถัง
3 ตรวจเช็ครอยตำหนิสีที่ตัวรถรอบคัน พร้อมลงรายละเอียดในเอกสารใบเช็ครถอย่างละเอียด โดยให้ลูกค้าเซนต์รับทราบ
4 ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆว่าทำงานปกติหรือไม่ เช่นวิทยุ กระจก ฯลฯถ้าพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งลูกค้าทันที
5 เปิด JOB ตามรายการแจ้งซ่อมอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันรายการแจ้งซ่อมกับลูกค้าว่าถูกต้องหรือไม่
6 ทำเอกสารและรายงานติดตามงานซ่อมของรถลูกค้าและโทรแจ้งสถานะงานซ่อมให้ลูกค้าทราบ
เป็นระยะ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
7 เมิ่อรถซ่อมเสร็จเรียบร้อย SA จะต้องตรวจสอบรถก่อนส่งมอบทุกคันและแจ้งลูกค้ารับรถ
พร้อมชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ลูกค้าสั่งซ่อม
8 รู้จักเอาใจลูกค้า และ ดูแลลูกค้าตามสมควร
9 รู้จักหาลูกค้าเพิ่ม และพยายามแนะนำการบำรุงรักษาตามระยะ และการซ่อมเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์แก่รถของลูกค้า
10 เต็มใจให้ความร่วมมือกับแผนกงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯในเครือ อีกทั้งให้ความร่วมมือ
คุณสมบัติ

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

มีประสบการณ์ด้านงานรับรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบริการและการท่องเที่ยว
สาขา : การจัดการการบริการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

“ การตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพและความจริงใจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารงาน ”

การก่อตั้ง “ การก่อตั้ง บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญของเบนซ์แจ้งวัฒนะในการขยายธุรกิจ ตลอดจนรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้ารถยนต์และศูนย์ซ่อมบำรุงแบบครบวงจร ซึ่งในปีนี้ เราได้ดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯที่สามารถเติบโตและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ใช้บริการเสมอมา

ต่อจากนี้ไปบริษัทฯจะมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญและการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นการตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพและความจริงใจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารงาน ที่บริษัทฯได้ยึดมั่นมาโดยตลอด โดยดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลัก 3 ประการ ได้แก่

Excellent Service
Fresh Product
Reasonable Price

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานั้นถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ถูกทิศทาง ซึ่งทำให้ทีเอสแอลฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ความสำเร็จของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ

โอกาสนี้ เราขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในบริการของบริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งนี้ได้เป็นแรงผลักดันอันสำคัญที่ทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จ เราขอสัญญาว่า เราจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่านตลอดไป ”

 
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี
2. ปรับผลตอบแทนประจำปี
3. เบี้ยขยัน
4. ยูนิฟอร์ม
5. Commission (ฝ่ายขาย)
6. Incentive ( บางตำแหน่ง)
7. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
8. ประกันอุบัติเหตุ
9. ประกันสุขภาพ
10. รางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานทรงคุณค่า
11. หยุดพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน
12. ท่องเที่ยวประจำปี
13. สัมมนาประจำปี
14. งานปีใหม่
15.สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยูุ่อาศัย
ชื่อผู้ติดต่อ : ขวัญจิรา
ที่อยู่ : 24/13,15,32 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ : 02-5751111 ต่อ 214
โทรสาร : 0-2980-8585
โฮมเพจ : http://www.tsl.co.th/