หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

Consultant
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เป็นที่ปรึกษา/วิทยากร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร รวมทั้งการสื่อความที่มีประสิทธิผล

• มีทักษะ ความเข้าใจ หลักการและความคิดที่เป็นระบบ

• มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา และ การประสานงานที่ดี

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คุณสมบัติ
• คุณวุฒิ:  
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) วิชาเอกไฟฟ้า เครื่องกล เคมี หรือสาขาอื่นๆ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ หรือเทคนิคขั้นสูง
• ประสบการณ์:
- ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
- ทำงานด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS / OHSAS 18001) หรือเกี่ยวกับธุรกิจบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะ ทัศนคติ:
• มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด ฟัง และ เขียนเป็นอย่างดี, TOEIC >550
• มีทัศนคติ ความเข้าใจงานบริการและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 4 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC S&E เป็นบริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

• บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท
• บริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพ และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ 
• บริการบุคลากรดูแลงานด้านความปลอดภัย อาทิ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือโรงงานต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
• จัดจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิด
• บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานและสถานประกอบการ
• บริการออกแบบและวางระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามหลักวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสมสกุล ศรีวรนันท์
ที่อยู่ : 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-977-7777
โทรสาร : 038-977-7701
โฮมเพจ : http://www.npc-se.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด