หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาทางการเงิน (EDP Thailand)

Financial Consultant
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (EDP)
ประกันภัย
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม
 • นำเสนอ Solution ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ให้บริการ ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าธุรกิจ
 • จัดทำรายชื่อฐานตลาด หรือ ฐานสังคม
 • สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามที่โครงการกำหนด

  ผลตอบแทนโครงการ
 • เงินสนับสนุน 3 เดือนแรก มี IC 60,000 บาท ไม่มี IC 45,000 บาท
 • Financial support สูงสุดเดือนละ 80,000 บาท (จ่ายให้ 12 เดือน/ ขึ้นอยู่กับผลงานในแต่ละเดือน)
 • ค่าคอมมิชชั่น และโบนัสการขาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานที่บ้าน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
ที่พรูเด็นเชียล หาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต

ที่พรูเด็นเชียล พนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ที่พรูเด็นเชียล เรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRUF1RST) ซึ่งเป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล เรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงาน การฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ

ที่พรูเด็นเชียล พนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ 
ที่อยู่ : 9/9 @Sathorn Building, 21st-27th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โฮมเพจ :