หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี (RM Wealth Banking)

บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทีเอ็มบี มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก TMB Wealth Banking มีเป้าหมายในการมอบสิทธิพิเศษสูงสุดและเพิ่มพูนความมั่งคั่งของลูกค้าคนสำคัญให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน การลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน เป้าหมายหลักคือสร้างการเติบโตด้านการลงทุนให้กับลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำความเข้าใจง่าย สื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุน, วิธีการลดความเสี่ยง, และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้กับพอร์ตที่ลูกค้าถืออยู่ ด้วยความเป็น Open Architecture ของทางธนาคาร ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดี และสามารถตอบโจทย์กับลูกค้าจาก 10 บลจ.ชั้นนำ

คุณสมบัติ

ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทางธนาคารต้องการคุณมาร่วมงานกับเรา

 • จบปริญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนมามากกว่า 3 ปี
 • มีใบอนุญาติ IC Complex, Life insurance, Unit Linked
 • มีบุคคลิกภาพดี และทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้เร็ว
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว


ทำงานกับ TMB Wealth Banking จะได้อะไรบ้าง

 • มีสวัสดิการประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารสมทบให้ตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มงาน
 • มีอุปกรณ์การทำงานอย่างครบครันเพื่อมองประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น  Laptop, Tablet, และ Mobile phone
 • มีการอบรมพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางธนาคาร โดยวิทยากรมืออาชีพจากบลจ.เจ้าของผลิตภัณฑ์  อีกทั้งยังมีทีมวิเคราะห์ข้อมูอย่างครบถ้วน ในแต่ละวันจะมีการส่งข่าวสารข้อมูลด้านการเงินจากทั่วทุกมุมโลก โดยนักวิเคราะห์มืออาชีพ
 • มีโอกาสรับรายได้พิเศษขึ้นอยู่ผลงานในแต่ละเดือน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะ : การจัดการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
เกี่ยวกับบริษัท
TMB มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 27th Fl., Tower A , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2299-1111,0-2299-1732,02-299-1853
โทรสาร : 0-2242-3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)