หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ธุรการคีย์ข้อมูล

Key data administration
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คีย์ P/O , เอกสารต่าง ๆ เข้าระบบ , EXCEL , WORD

2. รับ / ส่งแฟกซ์ / e-mail

3. ติดต่อ / ติดตามงานจาก Supplier ฯลฯ

4. จัดเก็บ / คัดแยกเอกสาร

5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย-หญิง
4. อายุ : 18-23 ปี
3. วุฒิการศึกษา : ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
4. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ้างเด็กจบใหม่ (Co-Payment) และไม่เคยเข้าระบบประกันสังคม
5. จบการศึกษาในปี 2562-2563
6. สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว
7. ละเอียดรอบครอบ มีระเบียบวินัย ในการทำงาน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าความรับผิดชอบ
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปและงานเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ IATF 16949 จาก TUV Rheinland และระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ที่อยู่ : 727 Moo 15 Thepharak Rd., Bang Sao Thong, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10570
โทรศัพท์ : 0-2763-8890-2
โทรสาร : 0-2763-8893-4
โฮมเพจ :