หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ธุรการทั่วไป/ธุรการบัญชี

บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ธุรการจัดซื้อ/ธุรการโครงการ

1. จัดทำใบสอบราคา ใบเสนอราคา

2. สั่งซื้อวัสดุ เพื่อใช้ตามงานโครงการต่างๆ

3. ดูแลจัดทำหนังสือเข้า หนังสือออกต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. สรุปค่าใช้จ่ายกับโครงการงานที่รับผิดชอบ 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธรุกาารบัญชี

6. จัดทำเอกสารวางบิล-รับเช็คและติดตามการชำระเงินของลูกหนี้

7. จัดทำเอกสารรับวางบิล-จ่ายเช็คตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่าย

8. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี – ใบเสร็จรับเงิน

9. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมยื่นแบบนำส่งสรรพากร

10. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3/53) พร้อมยื่นแบบนำส่งสรรพากร

11. จัดทำประกันสังคม พร้อมนำเงินส่งหน่วยงาน

12. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่จำกัด

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

4. สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

5. มีความละเอียด รอบคอบ มีไหวพริบ สามารถประสานงานกับทางหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

6. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – วันเสาร์ (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.)

7. ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SGRGROUP คือกลุ่มบริษัทการก่อสร้าง ที่รับงานก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ หลากหลายรูปแบบ งานถนน อาคาร และป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีประสบการณ์รับงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี เราประกอบธุรกิจด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และทันสมัยยิ่งขึ้น 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณไกรวิทย์
ที่อยู่ : หมู่บ้านเดอนคอนเนค1 เลขที่ 19/67 ม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (ตรงข้ามทะเลสาบเมืองทองธานี)
โทรศัพท์ : 084-660-4660 ,02-000-2367
โทรสาร : 02-106-4656
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด