หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ธุรการบัญชี

Admin Accounting
บริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำบัญชีทั่วไป

- ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

- ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชี

- ดูแลการจัดทำรายงานภาษี และการคำนวณภาษีอื่นของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ

- คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี โปรแกรมทางบัญชี

- สามารถทำงานเอกสารอื่นๆ และงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Microsoft Excel ทำงานเอกสารได้คล่องแคล่ว

- หากมีประสบการณ์บัญชีด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน ยินดีเรียนรู้งาน และมีความตั้งใจ

- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และงานที่เร่งรีบได้

- มีทักษะการติดต่อสื่อสารและอัธยาศัยที่ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจด้านบริหารงานการตลาด และการขาย อสังหาริมทรัพย์

ภายใต้ประสบการ์ณการทำงานนานกว่า 20 ปี จึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานทางธุรกิจที่แตกต่างอย่างงดงาม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณโสภิดา
ที่อยู่ : 388 Ratchadaphisek Rd, Jatujak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2515-8970-1,081-667-5454,081-938-6474
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.onerealestate.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด