หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ธุรการ

Admin
บริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
การศึกษา
กทม. (บางเขน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารภายในบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ในเรื่องเอกสาร
 • ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
 • สรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการในแต่ละเดือน


คุณสมบัติ

เพศหญิง  อายุ 27-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) : 3 ปีขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน


 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนจดหมายราชการ
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางเขน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท STEM Education and Consultant จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบดิจิทัลด้านการศึกษา การเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ เช่น
 1.  พัฒนาระบบสื่อสารแบบควบรวมในภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นการสื่อในการเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป
 2. พัฒนาระบบ Crowdsourcing ในการเก็บข้อมูลภาคสนามในเรื่องต่างๆ
 3. จัดทำรูปแบบกิจกรรมด้านการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีอวกาศในการติดตามและประเมินพื้นที่ เพื่อประยุกต์จัดกิจกรรมแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ
 4. จัดทำนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีพลังงาน
 5. จัดทำระบบเก็บข้อมูลภาคสนามจากอุปกรณ์เครื่องมือวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ระบบตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย
 
ที่อยู่ : 123/42 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 080-253-9556
โฮมเพจ :