หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ธุรการ Production

ธุรการส่วนงานผลิต
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
2. มีทักษะในการควบคุม/ดูแลระบบเอกสารที่ใช้ในหน่วยงาน จัดทำรายงานต่างๆ
3. มีทักษะในการควบคุม/ดูแลอุปกรณ์, เครื่องมือ รวมถึง Stock ที่ใช้ในหน่วยงาน
คุณสมบัติ
1. ชาย / หญิง, ไม่จำกัดอายุ
2. การศึกษาระดับ ปวส. พณิชยการทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานในการบันทึกข้อมูล หรือ งานสำนักงาน 1-2 ปี
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
5. มีทักษะในการควบคุม/ดูแลระบบเอกสารที่ใช้ในหน่วยงาน จัดทำรายงานต่างๆ
6. มีทักษะในการควบคุม/ดูแลอุปกรณ์, เครื่องมือ รวมถึง Stock ที่ใช้ในหน่วยงาน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
• Annual Bonus
• Diligent Monthly
• Provident Fund
• Food
• Group Insurance
• Uniform
• Transportation
• Yearly check up
• Long service award
• Funeral
• Social security
• Medical expense
เกี่ยวกับบริษัท
The AGC Group takes pride in the world-class level of our core technologies, glass and fluorine chemistry. Focusing on our flat glass, automotive glass, display glass, electronics & energy, and chemicals divisions, we have achieved a business portfolio that balances stability and potential for growth, allowing us to enjoy top global shares in a number of product fields. Beginning with the Asahi Glass Company, the AGC Group now has operations in over 20 countries for a total of over 200 subsidiaries and approximately 50,000 group employees worldwide. United in relentlessly pursuing operational excellence, each AGC Group member strives to create new value under the banner of our group vision, "Look Beyond".
 
The AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd. We produce high quality lenses and filter of image sensor for all kinds of camera for sale to the leading camera and mobile phone manufacturers in the world. We are part of AGC group with helped on funding and production technique directly from AGC. Throughout the past period it has developed quality goods to coincide with the demand of the customers in parallel with the society help and is friendly with environment, having the guidelines for continued sustainability. 
ที่อยู่ : 99/39 Moo. 5, T. Pasak, A. Muang, Lamphun 51000
โทรศัพท์ : 053-584-300ต่อ1114
โทรสาร : 053-597-326
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด