หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักกายภาพ (ปฎิบัติงานที่ประเทศโอมานและตะวันออกกลาง)

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ราษฎร์บูรณะ, ธนบุรี, สาทร, จอมทอง, ทุ่งครุ, บางบอน, บางขุนเทียน), โอมาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้มารับบริการได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชชาชีพ
• จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติได้
• ร่วมจัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการและพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการให้บริการของผู้ป่วย
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
• ประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพผู้ป่วย 5 ปีขึ้นไป
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (ภาษาอาหรับได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะการทำงานเป็นทีม / มีปฏิภาณไหวพริบดี / การติดต่อประสานงานดี
• เงินเดือนขั้นต่ำ 100,000 บาท
• Commission 30% ของยอดขายทั้งหมด
• ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง (รวมทันตกรรม)
• สวัสดิการที่พัก (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) ในต่างประเทศ
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ไป-กลับ) เพื่อเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้ง
• พักร้อนกลับมาเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง/ปี (16 วัน)
• วันหยุดตามประเพณี 12 วัน/ปี
• ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ, ธนบุรี, สาทร, จอมทอง, ทุ่งครุ, บางบอน, บางขุนเทียน), โอมาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : กายภาพบำบัด
สาขา : กายภาพบำบัด
สวัสดิการ
• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ตามผลประกอบการ
• เงินค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
• เงินช่วยเหลือการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC Test)
• ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งในกรณีคนไข้นอก และคนไข้ใน
• ค่ารักษาทางทันตกรรม
• สวัสดิการการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
• ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา
  คู่สมรส และบุตร
• ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย และคลอดบุตร
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานศพ เจ้าภาพงานศพ พวงหรีด กรณีเสียชีวิต
  ของพนักงาน และบิดา-มารดา/คู่สมรส/ บุตร
• เครื่องแบบพนักงาน
• กิจกรรมพนักงานและครอบครัว

เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลปิยะเวท และสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา (เครือโรงพยาบาลบางประกอก) เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และโรงพยาบาลยังได้รับ การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตราฐานสากล (JCI : The Joint Commission International)พร้อมขยายธุรกิจ ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธารทิพย์ ธนาวัฒนกุล
ที่อยู่ : บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2109-9111 ต่อ 11158,11162
โทรสาร : 0-2109-9111 ต่อ 11164
โฮมเพจ : http://www.piyavate.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)