หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อาวุโส

Actuarial
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สถิติเพื่อใช้ในการตัดสินใจและกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

- ต้นทุนการรับประกันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติ

- คำนวณเงินสำรองเบี้ยประกันและสินไหมและอื่น ๆ

- คำนวนค่าตัวชี้วัดต่างๆ

- จัดทำรายงานการคำนวณเงินชดเชยค่าสินไหมและค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมทั้งรายงานและรายงานประจำปีตามประกาศคปภ.

- จัดทำรายงานมาตรฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการับประกันสถิติการับประกันภัยประเภทต่างๆ

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โทสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย, สถิติ, สถิติประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

- ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel หรือคำนวณได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Bangkok Union Insurance Co., Ltd. was established on February 5, 1929 with an objective to be the first Thailand’s provider of fire insurance. With strong business commitment and trust from clients, Bangkok Union Insurance’s insurance premium growth has increased by 5.83 per cent. Its operational standard is certified by the ISO 9002 which was granted by RWTUV on February 17. In addition, to enhance its competitiveness, the company has focused on research and development for manufacturing new products and developing existing products according to clients’ demand. We are looking for smart people to join our growth business. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)