หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักจิตวิทยาคลินิก (ปฏิบัติงานที่ รพ.บางปะกอก 1 , 3 , 8 , 9 , สมุทรปราการ,รังสิต 2 และปิยะเวท)

นักจิตวิทยาคลินิก
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ราษฎร์บูรณะ, จอมทอง, ห้วยขวาง, บางขุนเทียน), ปทุมธานี, สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทางกายที่มีผลต่อสุขภาพจิต/จิตเวช/ โรคระบบประสาทในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้
• ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกโดยใช้แบบทดสอบได้เช่น Wechsler, Sentence Completion Test, Bender
Gestalt Test, Standard Progressive Matrices, แบบทดสอบพัฒนาการและแบบทดสอบบุคลิกภาพต่าง ๆ
เป็นต้น
• ให้การบำบัดทางจิตวิทยารายบุคคลแก่ผู้ป่วย/ ผู้มารับบริการที่มีปัญหาทาจิตวิทยาได้ เช่น ผู้ป่วย โรคซึมเศร้า
โรคนอนไม่หลับ Phobia โรคเครียดที่มีผลต่อโรคทางกาย ฯลฯ
• ให้การบำบัดทางจิตวิทยาเบื้องต้นแบบรายบุคคลแก่ผู้ป่วย/ ผู้รับบริการที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น
วิตกกังวล โรคเครียด ฯลฯ
• เป็นผู้ช่วยในการทำกลุ่มบำบัดทางจิตวิทยาเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
• ให้คำแนะนำผู้ป่วย/ ญาติ/ ผู้ดูแลในการปฏิบัติตนและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
• ให้คำปรึกษาผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแลในการปฏิบัติตนและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
• ทำกลุ่มบำบัดทางจิตวิทยาเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วย/ ผู้รับบริการได้

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ 
• จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาจิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
• มีประสบการณ์ทำงานด้านจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาล หรือศูนย์ให้คำปรึกษาทางจิตเวทมาก่อนจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
• มีความเป็นผู้นำ

ปฏิบัติงานที่ ( 7 อัตรา )
รพ.บางปะกอก 1
รพ.บางปะกอก 3
รพ.บางปะกอก 8
รพ.บางปะกอก 9
รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ
รพ.บางปะกอกรังสิต 2
โรงพยาบาลปิยะเวท 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 7 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ, จอมทอง, ห้วยขวาง, บางขุนเทียน), ปทุมธานี, สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : จิตวิทยา
สวัสดิการ
• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ตามผลประกอบการ
• เงินค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
• เงินช่วยเหลือการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC Test)
• ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งในกรณีคนไข้นอก และคนไข้ใน
• ค่ารักษาทางทันตกรรม
• สวัสดิการการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
• ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา
  คู่สมรส และบุตร
• ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย และคลอดบุตร
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานศพ เจ้าภาพงานศพ พวงหรีด กรณีเสียชีวิต
  ของพนักงาน และบิดา-มารดา/คู่สมรส/ บุตร
• เครื่องแบบพนักงาน
• กิจกรรมพนักงานและครอบครัว

เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร้อมทางด้านการแพทย์ บุคลากรที่เชี่ยวชาญ ประกอบกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไม่เพียงแต่ให้การรักษาระดับพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการในระดับสากล แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านสุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน บริการอบไอน้ำ ซาวน่า อบสมุนไพร บริการนวดแผนไทย ฯลฯ มีห้องพักที่สะดวกสบายสวยงาม พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันเปี่ยมด้วยบริการที่มีคุณภาพจากบุคลากรทุกระดับ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการที่สมเหตุผล

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Wut
ที่อยู่ : ส่งประวัติมาที่ tenusit.rua@bangpakokhospital.com
โทรศัพท์ : 090-198-7718 ,0-2109-9111 ต่อ 11162
โทรสาร : 0-2246-9253
โฮมเพจ : http://www.piyavate.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)