หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักบัญชี(ประจำโรงงาน)

Accountant Manufacturing
ด่วนมาก!
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, อำนาจเจริญ, เลย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บันทึกข้อมูลจ่ายเงิน, โอนบัญชี
2.บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ
3.ตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงินยืมทดรอง
4.นำยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 3 53
5.จัดเก็บเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภาษี ซื้อ-ขาย จากใบรับเงิน จ่ายเงิน, โอนบัญชี
6.ออกจ่ายค่าตัดอ้อยเงินสดชาวไร่ ณ เขตส่งเสริม (ฤดูการผลิต)
7.จัดทำ Feasibility การจ่ายเงินส่งเสริมชาวไร่
8.กระทบยอดลูกหนี้
9.ประมวลผลค่าอ้อย / คำนวณราคาสินค้า
10.จ่ายเงินกลยุทธ์ ,เงินบุคคลภายนอก ,ค่าชนส่งปุ๋ย
11.ตรวจนับปุ๋ย-ยา กับ พัสดุ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• การศึกษาระดับ..ปริญญาตรี....สาขา....การบัญชี.....
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ความรู้/ความสามารถ
• มีความรู้ด้านบัญชี
• มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีทักษะการปิดงบบัญชี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, อำนาจเจริญ, เลย
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • บ้านพัก
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลากิจ
 • ลาบวช
 • ลาป่วย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 3 มื้อ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรพรรณ เลิศธำมรงค์
ที่อยู่ : 199 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โทรศัพท์ : 042-810921-3 ต่อ 111
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด