หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักบัญชี

Accountant
ด่วนมาก!
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Being responsible for closing Active HP system (Daily & Monthly)
2. Import accounting data from Active HP system to SAP
3. Prepare report which related to accounts receivable (AR)
4. Responsible for accounting records and other relevant report to loan
5. Prepare report of Bank reconcile
6. Other related tasks as assigned

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
2. GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70
3. มีทักษะทางด้านการใช้ระบบ SAP
4. TOEIC Score 550 ขึ้นไป ( ถ้ามี )
5. สามารถปฏิบัติงานใช้ทักษะการสื่อสารได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การสอบบัญชี
คณะ : การจัดการ
สาขา : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี/บัญชีต้นทุน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : บัญชี
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
สาขา : การเงินและการธนาคาร
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีนำรถส่วนตัวมาทำงาน
 • บริการรถรับ-ส่ง พนักงาน
 • บริการฟิตเนส สนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน และสนามกีฬาอื่นๆ
 • ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ครอบครัวและบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือวันหยุด
 • สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า
 • วันทำงานจันทร์-ศุกร์ (8.00 น. – 17.00 น.)

เกี่ยวกับบริษัท
รู้จัก สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

จากการที่บริษัทสยามคูโบคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการการเช่าซื้อแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง บริษัท สยามคูโบต้าลีสซิ่ง จำกัดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 โดยมีบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดจึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยของสยามคูโบต้าหลากหลายประเภทได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขในการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระหลายรูปแบบ เช่น รายเดือน รายปีละ 2 ครั้งรายปี และรายปีล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดค่างวดให้ตรงกับช่วงที่มีรายได้ของลูกค้าโดยปัจจุบันมีเกษตรไว้วางใจเข้ารับบริการสินเชื่อกับ 
 
สยามคูโบต้าลีสซิ่ง มากกว่า 280,000 รายและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุภาพร ล่ามกิจจา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล – สรรหาพนักงาน
ที่อยู่ : 101/19-24 Moo 20 Navanakorn, Klongnueng, Klongluang, Pathumtani 12120
โทรศัพท์ : 0-2837-3888 ต่อ 3511
โทรสาร : 0-2909-0772
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด