หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Software Developer C#

Software Developer C#
ด่วนมาก!
บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
ไอที - อินเทอร์เน็ต
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบและพัฒนาระบบตามข้อกำหนดความต้องการ
- ออกแบบฐานข้อมูลได้
- จัดทำเอกสารไดอาแกรมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ เช่น Work Flow Diagram , Class Diagram , E- R Diagram
- พัฒนาโปรแกรมหรือระบบตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
- ทดสอบโปรแกรมหรือระบบขั้นต้น ตามเอกสาร Test Case , Test Scrip

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์การทำงาน 0 - 2 ปี และ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (กรณีผู้สมัครเป็นชายต้องผ่านเกณทหาร หรือเรียน ร.ด.)
- ปริญญตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต้องมี
  Microsoft SQL , Visual Studio , VB , C# , Java , Object C , Swift , Kotlin
  (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า)
- ทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นต้องมี การใช้งาน SQL 2014 , เขียนโปรแกรม .Net Framework , การสื่อสารระหว่างแผนก
- ความสามารถเบื้องต้น สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ , สามารถสร้าง stored procedure
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และอนุพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด Online Asset Co., Ltd ก่อตั้งเมื่อ ปี 2544 (www.Onlineasset.co.th) และมีบริษัท STI Revolution Co., Ltd. (บริษัทในเครือ) บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลการเงิน และการลงทุน แบบเรียลไทม์ Real Time รูปแบบของเว็บไซด์ที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Web Site : www.efinancethai.com; www.irplus.in.thwww.i2trade.com 

บริษัทอยู่ในช่วงเติบโต และ มีการขยายงานจึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานไฟแรง มีวินัย รักความก้าวหน้า และงานที่ท้าทายกับผลตอบแทน สวัสดิการที่ดี อาทิ ประกันภัยกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่องเที่ยวประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินกู้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : กรกมล มั่งมี
ที่อยู่ : 466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2022-6200 ต่อ 433
โทรสาร : 0-2022-6255
โฮมเพจ : http://www.onlineasset.co.th