หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

นักพัฒนาโปรแกรม

Technology Developer
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดเก็บ รวบรวมความต้องการ พัฒนา ปรับปรุง ปรับแต่ง โปรแกรม จัดหา Content เขียน Web Application และพัฒนา Mobile Application ให้สอดคล้องตามความต้องการขององค์กร
 • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานและการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบงาน
 • ตรวจสอบระบบต่างๆ รวมถึงรับแจ้ง แก้ไขปัญหา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ทางด้านภาษา Java , C , C++, PHP , ASP.Net C#, Perl ฯลฯ
 • มีความรู้ทางด้าน Web Services, Rest API , Social API, SQLite , Jquery mobile ฯลฯ
 • มีความสามารถในการพัฒนา Mobile Application ระบบปฏิบัติการ IOS (Object-C , Swift) หรือ Android (Java, Kotlin) หรือ Cross Platform (Ionic, React Native, Flutter )
 • มีความรู้ทางด้าน Graphic เช่น Flash , Photo Shop
 • มีประสบการณ์เขียน Web Application ด้วย Java Script Framework เช่น Angular, React, Vue หรือ Framework อื่นๆ 1-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดี
 • หากมีความรู้ความสามารถด้าน DevOps, AI, Machine Learning, Deep Learning,IoT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • หยุดวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : ศศิภา ฟูปลื้ม
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 02-242-4253
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด