หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักวางแผนการเงิน

Financial Planner
บริษัท อินโนเวทีฟ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน :
จัดทำแผนการเงินครบวงจรตามหลักการสากล CFP (Certified Financial Planning)
- เก็บข้อมูลลูกค้า ทั้งในส่วนของการลงทุน การประกัน และเป้าหมายทางการเงินอื่นๆ
- วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการใช้สินค้าทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินในระยะ และวัตถุประสงค์ต่างๆ
- จัดทำแผนการเงินที่ถูกต้อง
- ดูแลติดตามผล และ ปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้คงผลลัพธ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เครื่องมือที่มีให้ :
- โปรแกรม iWealthPro on Web เพื่อการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการลงทุน วิเคราะห์งบดุล งบกระแสเงินสด คำนวณภาษี การเกษียณอายุ การศึกษาบุตร และการประกันภัย
- สินค้าที่ต้องใช้ในการวางแผนครบถ้วน ทั้งในส่วนการลงทุนและการประกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีทีมงานคุณภาพทั้งในด้านการลงทุน การประกัน ภาษี กฏหมาย ที่จะสนับสนุนการทำงานของท่าน ทั้งในส่วน Personal Planning, Corporate Planning
คุณสมบัติ
จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  
มีทักษะการสื่อสารที่ดี  
มีความเข้าใจในการทำตลาด งานขาย และสามารถอธิบายสินค้าทางการเงินต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจได้   
ถ้ามี License : IC (Investment Consultant), IP (Investment Planner) หรือ เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

รายได้ของ Planner :   
มาจากค่า Commission, ค่า Fee, ค่า Consultant 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานอิสระ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท Innovative Wealth Solution จำกัด (IWS) เป็นบริษัทที่ทำงานแบบนักวางแผนการเงินสากลอิสระ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ที่มีความต้องการในการจัดการทางการเงินทั้งระบบครบวงจร ซึ่งต้องวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยความรู้ทุกส่วนเช่นความรู้ทางการลงทุน ภาษี การประกัน ตลาดเงินตลาดทุน Private Fund ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการทำงานการจัดการการเงินที่ดีและถูกต้องย่อมต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติมาให้การสอนและการอบรมที่ดีพออย่างตรงประเด็น ทางบริษัทมีบุคคลากรที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP. จากตลาดหลักทรัพย์ฯหลายคน อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่โดดเด่นเช่น โปรแกรม iWealth Pro ที่ใช้คำนวณตัวเลขสำคัญเพื่อนำไปวางแผนการจัดการเงินที่ทรงประสิทธิภาพ (เคยใช้ในรายการ Money Talk)

ผู้ถูกคัดเลือกจะได้เข้าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ตามหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

• Fundamental of Financial Planner
• Investment Strategy
• Risk Management
• Relation of Financial Tools
• Products knowledge (Onshore & OffShore)
• Tax planning
• Retirement planning
• etc.

ทางบริษัท iWS ยังมีพันธมิตรทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบถ้วน และเนื่องจากเรากำลังขยายงานจึงมองหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาร่วมขยายงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ wealthsolution.co.th 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปุ๊ก
ที่อยู่ : 98 อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 30 ห้อง 3006 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ : 081-6419924
โทรสาร : 02-1081517
โฮมเพจ : http://www.wealthsolution.co.th